تبلیغات
'سکوت تنهایی شب در برکه ای خاموش' - شعر دانشگاه(gelare)

'سکوت تنهایی شب در برکه ای خاموش'

""آنجا که باید دل به دریا زد همینجاست""

اهل دانشگاهم

رشته ام علافیست

جیب‌هایم خالیست

پدری دارم

حسرتش یک شب خواب!

دوستانی همه از دم ناباب

و خدایی که مرا کرده جواب

اهل دانشگاهم

قبله ام استاد است

جانمازم نمره!

خوب می‌فهمم سهم آینده من بی‌کاریست