تبلیغات
'سکوت تنهایی شب در برکه ای خاموش' - باتوهمیشه...

'سکوت تنهایی شب در برکه ای خاموش'

""آنجا که باید دل به دریا زد همینجاست""

باتوهمیشه...

ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺧﻠﻮﺗﻢ ﺭﺍ ﭘـﺮ ﮐـﻦ ...
ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ ﻋﻤـــﻮﺩﯼ ﯾـﺎ ﺍُﻓﻘـــﯽ ...
ﻫﻤﯿـﻦ ﮐﻪ ﺿﻠﻌــﯽ ﺍﺯ ﭼﻬـــﺎﺭ ﺩﯾﻮﺍﺭﻡ ﺑﺎﺷﯽ ، ﮐـﺎﻓﯿﺴـﺖ ...


[ سه شنبه 1 اسفند 1391 ] [ 11:05 ق.ظ ] [ Ahmad ] [ نظرات() ]